Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych.

Celem naukowym projektu badawczego jest próba określenia roli fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej fazy transformacyjnej polityki społecznej w latach lat 2003-2013. Taki wybór celu naukowego projektu uzasadniono głęboką luką instytucjonalną, jaka powstała w usługach przedszkolnych w latach 1990-tych XX w. oraz faktem tworzenia po 1989 r. przez organizacje społeczne wraz z sektorem publicznym i rynkowym for-profit nowej infrastruktury społecznej opartej na pluralizmie instytucjonalnym dostawców usług opiekuńczo-edukacyjnych.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/01/N/HS5/04505)