Koprodukcja usług publicznych
na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

Prezentacja wyników badań projektowych na międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.:

 • IIAS Study Group on the Co-Production on Public Services, University of Haifa, 19-20 May 2020 (postponed due to COVID-19 outbreak)
 • 4th Polanyi-EMES Seminar, EHESS –École des hautes études en sciences sociales, 19-20 March 2020 (postponed due to Covid-19 outbreak)
 • 5th Innovation in Public Services and Public Policy Conference (PUBSIC), 29-31.01.2020, University of Stavanger
 • Konferencja naukowa “Nurty badań młodych naukowców w obszarze polityki społecznej”, 21.10.2019, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 12th Biennial Conference of ERNAPE, 18-20.09.2019, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • 7th EMES Conference International Research Conference on Social Enterprise, 24-27.06.2019, Sheffield Hallam University

  Publikacje projektowe

  • Ciepielewska-Kowalik, A. (forthcoming 2020) (Un)intended consequences of 2016 educational reform on ECEC in Poland. A story of a few applications that have led to significant disorder, Policy Futures in Education, Sage.
  • Ciepielewska-Kowalik, A. (2018) Co-production in Poland: From recognition to research. Some preliminary evidence, Problemy Polityki Społecznej, 1 (40), Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN & Instytut Polityki Społecznej UW, pp. 51-70.

   


  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS5/00514)