Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych.

Wyniki projektu zostały zaprezentowane na następujących konferencjach naukowych:

  • Ciepielewska-Kowalik A. (2012). The role of not-for-profit organisations in early childhood education and care policy in Poland in transition period. Paper presented at 3rd EMES International PhD Summer School 'The three SE Pillars: Social Entrepreneurship, Social Economy and Solidarity Economy’. EMES Network in cooperation with Department of Economics University of Trento, Trento (Italy), 4-8th July 2013.
  • Ciepielewska-Kowalik A. (2013). Organizacje pozarządowe w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Agencja Managerska VIP for You we współpracy z Uniwersytetem Opolski, Opole, 28 lutego 2013.
  • Ciepielewska-Kowalik A. (2013). Co-production of welfare services. A case of childcare in Poland in transition period. Paper presented at XVII IRSPM Conference 'Public sector responses to global crisis’, Masaryk University – Faculty of Economics and Administration, Prague (Czech Republic), 10-12th April 2013.
  • Ciepielewska-Kowalik A. (2013). Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce: rola organizacji non-profit w budowaniu spójności społecznej.  Referat wygłoszony na XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polityków Społecznych, Instytut Polityki Społecznej UW, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, Spała 13-15 czerwca 2013.
  • Ciepielewska-Kowalik A. (2013), Institutionalisation of social enterprises and co-production in Poland in transition period. A case of early childhood education and care policy.
  • Paper presented at 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise 'If not-for profit, for what? And how?’ (G9 panel: Co-production and public policy). EMES Network in partnership with Management School University of Liege, Centre D’Economie Sociale Univerite de Liege, Liege (Belgium), 1-5thJuly 2013.
  • Ciepielewska-Kowalik A. (2013). Rola organizacji pozarządowych w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Pedagogicznym „Różnice-Edukacja-Inkluzja”, Wydział Pedagogiczny UG, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Gdańsk 19-21 września 2013.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/01/N/HS5/04505)