Koprodukcja usług publicznych
na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

Ryszard Szarfenberg – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, jako profesor uczelniany pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (od 1992 r.), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (2011-2019), członek Katedry Metodologii Nauk o Polityce. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej i spółdzielczości socjalnej. Autor książki „Krytyka i afirmacja polityki społecznej”, za którą otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS5/00514)