Ciepielewska-Kowalik, A. (forthcoming 2020) (Un)intended consequences of 2016 educational reform on ECEC in Poland. A story of a few applications that have led to significant disorder, Policy Futures in Education, Sage.


Ciepielewska-Kowalik, A. (2018) Co-production in Poland: From recognition to research. Some preliminary evidence, Problemy Polityki Społecznej, 1 (40), Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN & Instytut Polityki Społecznej UW, pp. 51-70.


Ciepielewska-Kowalik A. (2016), Trzeci sektor w usługach na rzecz dzieci i rodzin, Zeszyty Społeczeństwa Obywatelskiego, 3/1-2, Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW, pp. 9-28.


Ciepielewska-Kowalik A. (2015) Co-production in early childhood education and care in Poland in the transition period. A new model for social activation, or a response to a crisis in public finance?, Polityka Społeczna, 1 ENG/ 2015, Warszawa: Instutut Pracy i Spraw Socjalnych, pp. 20-27.


Ciepielewska-Kowalik A. (2015), Public policy on social enterprises in Poland: the impact of tradition and transition, Studia Polityczne 2(38), Warsaw: ISP PAN, pp. 75-97.


Ciepielewska-Kowalik A. (2014), Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. Pytania o rolę organizacji non profit w budowaniu spójności społecznej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 24 (1), Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN & Instytut Polityki Społecznej UW, pp. 63-80.


Ciepielewska-Kowalik A. (2014), Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD 2013, Problemy Wczesnej Edukacji, 3 (26), Gdańsk: Uniwersytet Gdański, pp. 64-76.


Ciepielewska-Kowalik A. (2014), Współczesne przemiany europesjkich modeli opieki nad dziećmi a model polski (na przykładzie zmian w latach 2007-12), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 364, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 145-159.


Ciepielewska-Kowalik A. (2013), Znaczenie rozwoju powszechnego systemu usług opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. W stronę nowego kontraktu społecznego wobec współczesnych wyzwań demograficznych, ekonomicznych i społecznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 292, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 163-176.


Ciepielewska-Kowalik A. (2013), Organizacje non profit w polityce opieki I edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 roku. Nowy model aktywizacji wspólnot lokalnych czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych?, Studia Polityczne, 32, Warszawa: ISP PAN, pp. 217-237.