EMPOWER SE/ Empowering the next generation of social enterprise scholars (COST Action no. 16206/ Co-Leader in Working Group 4. Education and Dissemination, member of a core management committee


 Koprodukcja usług publicznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r., Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS5/00514), 2016-2020; Kierownik projektu


Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne w polityce wczesnej edukacji i opieki w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji społecznej, Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/HS5/04505), 2011-2013; Kierownik projektu


A map of social enterprises and their eco-systems in Europe/ European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 2016, koordynator polskiego badania, współautor raportu


International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project/ EMES Network&Belgian Science Policy Office, 2014-2017; badacz, współautor raportu


Organizacje non profit w województwie mazowieckim., Mazowieckie stypendium doktorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2011-2012; Kierownik badania


Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce w usługach wczesnej edukacji i opieki w Polsce. Konkurs ISP PAN dla Młodych Naukowców, 2015-2016; Kierownik projektu